آدامس بدون شکر با طعم نعناع
آدامس بدون شکر با استفاده از قند طبیعی زایلیتول با خاصیت کاهش پوسیدگی دندان
کیفیت مطلوب و ماندگاری طعم
پایین آورنده و میزان کردن PH دهان مناسب برای بهداشت دهان